Integreringsarbeid på SOLHAUG

apr 3rd, 2018 by john | 0

HURRA!! Solhaug har fått støtte på 250 000,- fra IMDI for å gjøre et spennende integreringsarbeid. Hovedmålsettingen vår er å gjøre ventetiden i asylmottaket best mulig og legge forholdene tilrette for bosetting.                                      Vi ønsker å sette igang gode prosesser gjennom relasjonsbygging og arbeidstrening. Mange i målgrupper har brukt opp timene de har rett på i forhold til skolegang og norskopplæring, og noen av disse kan ha stor nytte av å delta i Solhaugs nye prosjekt som vi kaller Meningsfull integrering. Et gammelt ordtak sier: «Den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad.»
Forutsetningen for å oppleve lykke er sterkt knyttet til det å bidra til at noen andre skal få det bedre. I forhold til innvandrergruppen som ikke er integrert i samfunnet, er mulighetene til å delta begrenset. Vi ser for oss et spennende prosjekt som kan ligne litt på den gode gamle dugnadsånden. Her kan alle bidra med det de kan innenfor praktisk arbeid,relasjonsbygging og selvfølgelig matlaging. Tiltaket starter rett etter påske. Innvandrergruppen er klar og nå ønsker vi å komme i kontakt med nordmenn som ønsker å være med i et spennende arbeidstreningskonsept med fokus på integrering.

Comments are closed.

Kontakt oss»

Nyheter om