Meningsfull hverdag sikret videre drift

des 16th, 2011 by admin | 0

12 brukere og 5 ansatte på tiltaket meningsfull hverdag var spent da anbudsrunden var over og tildelingsvedtaket ble kjent. SOLHAUG FIKK TILSLAGET ! Dermed er to års videre drift sikret. Solhaug har inngått avtale med NAV, kommunen og en skole om drift av det vi kaller Meningsfull hverdag. Tiltaket er tilrettelagt for dropout-elever, sosialt yrkeshemmede, langtidsledige, personer som mottar sosialstønad, og andre som trenger særlig bistand for å kunne dra nytte av arbeidsrettede tiltak. tiltaket har fokus på løsninger, ikke begrensninger. I dette perspektivet er livsmestring, motivasjon, selvtillit, bevisstgjøring av ferdigheter og opplevelse av å være til nytte være viktige elementer.

Comments are closed.

Kontakt oss»

Nyheter om